Rodinné centrum Dubové lístky

Kdo jsme: Dubové lístky, z.s., IČ: 14165155,

Registrace: L 28061 Krajský soud v Brně,

Sídlo: Severní 1020, 664 42 Modřice,

Náš účet: 2412120227/5500

Kontaktní osoba: Jarmila Čerenská,

Telefon: 732665601, e-mailrodina@dubovelistky.cz