Aktivity pro děti ZŠ


Sportík II

VOLNÁ MÍSTA - REGISTRACE SPUŠTĚNA

----------------------------------------------------------------------------------

Sportík II je všestranně zaměřený sportovní program pro děti od 6 do 10 let (0.- 4. třída ZŠ)

Naším cílem je, aby se děti přirozenou a zábavnou formou seznámily se základy atletiky, gymnastiky a míčových sportů. Motivační systém, založený na celoroční napínavé hře, podporuje týmovou spolupráci a umožňuje každému dítěti, bez rozdílu, projevit své sportovní nadání a dále ho rozvíjet.
Hravou formou podporujeme rozvoj koordinace, rychlosti, svalové síly a flexibility dětí s důrazem na prožitek z pohybu a vnímání vlastního těla.

Tréninky povedou zkušení lektoři, kteří budou dbát na bezpečnost dětí i kvalitu sportovních tréninků. Trenérky: Mgr. Barbora Fischerová a Barbora Margoldová.

 Jogínci

VOLNÁ VOLNÉ MÍSTO - REGISTRACE SPUŠTĚNA
-----------------------------------------------------------------------------------------

Cvičení jógy je vhodné pro kluky i holky.
Jogínci jsou určeni pro děti ve věku od 6 do 9-10 let (0. - 4. třída). 

Proč cvičit s dětmi jógu?

Pravidelným cvičením získají pevnější a zdravější tělo, osvojí si správné držení. Naučí se lépe své tělo vnímat/uvědomovat a následně také své pocity.
Snadněji své tělo ovládají - koordinaci, rovnováhu a mají ladnější pohyby.
Pravidelným cvičení jógy se naučí lépe soustředit, relaxovat a toto často vede k lepšímu (mnohdy i delšímu) spánku. Také si trénují paměť.
Naučí se lépe zvládat stresové situace, dochází k přirozenému rozvoji fantazie a představivosti. Získávají zdravý návyk pro celoživotní duševní pohodu a zdraví.
Učí se úctě k sobě samým i svému okolí, formují se charakterové vlastnosti - cvičením v kolektivu se děti učí ohleduplnosti, respektu, přizpůsobivosti a dalším. 

Lekce jógy vede zkušená lektorka Mgr. Lenka PáleníkováHravá angličtina pro 1. třídu (2. třídu) - úplné začátečníky

KAPACITA NAPLNĚNA - MOŽNOST REGISTRACE UKONČENA

------------------------------------------------------------------------------------------

Pojďte s námi objevovat kouzlo anglického jazyka :-).

Písničky, říkadla a jednoduché hry pomohou dětem osvojit si základní slovní zásobu a její použití ve slovních spojeních a frázích. Děti se přirozenou cestou budou učit reagovat na otázky či situace, s nimiž se setkávají v každodenním životě. 

Mohou se k nám přidat i děti ze 2. třídy, které se ještě anglicky neučily. 

Lekcemi provází zkušená pedagožka a lektorka anglického jazyka Mgr. Jana StrouhalováHravá angličtina pro 2. třídu (dítě v předešlém roce navštěvovalo kurz Aj)

VOLNÁ MÍSTA - REGISTRACE SPUŠTĚNA

-------------------------------------------------------------------------------------

Pojďte s námi objevovat kouzlo anglického jazyka :-).

Písničky, říkadla a jednoduché hry pomohou dětem osvojit si základní slovní zásobu a její použití ve slovních spojeních a frázích. Děti se přirozenou cestou budou učit reagovat na otázky či situace, s nimiž se setkávají v každodenním životě. 

Nejdříve si zopakujeme a upevníme znalosti, které již děti získaly v předešlém roce, poté budeme slovní zásobu, větné fráze a jejich použití rozšiřovat.

Lekcemi provází zkušená pedagožka a lektorka anglického jazyka Mgr. Jana Strouhalová